U organizaciji Bloomberg Adria održana prva regionalna konferencija o budućnosti luksuza

Konferencija je bila namijenjena svima onima koji prate aktuelne poslovne trendove i žele da budu korak…

PRENOŠENJE ISKUSTAVA SLOVAČKE REPUBLIKE SA MEĐURESORNOM SARADNJOM U ZAŠTITI PRAVA NOVINARA

U utorak 3. oktobra je u Podgorici održano predavanje na temu problematike razvoja medija, koje je…

POSLOVNI FORUM CRNA GORA – RUMUNIJA

Ekonomski forum Crne Gore i Rumunije okupio je 2. oktobra više od 60 privrednika i predstavnika…