Vitomir Vito Nikolić – a pub-goer and no more

“Ja sam bio kafanski i višeniči, i bio pust i prezren – neželjenkogrobar. Noćasbihhtiosebi – dječaku…