ODRŽAN RADNI DORUČAK SA NOVINARIMA

Danas je u Podgorici organizaciji Fonda za zaštitu životne sredine održan radni doručak sa novinarima na temu „Projekti i razvojni pravci Fonda za zaštitu životne sredine”.

Tim povodom izvršni direktor Eko-fonda Draško Boljević i pomoćnik direktora Nemanja Peković, predstavili su razvojni put institucije u protekle tri godine, pružajući jasan uvid u završene projektne aktivnosti, ali i predstavili buduće strategije razvoja.

Govoreći o budžetu Eko-fonda i dosadašnjim iskustvima Boljević je saopštio: “nakon dvije godine skromnog budžeta, u ovoj godini je opredijeljeno više od sedam milona evra koje će biti dodijeljene građanima, privredi i javnom sektoru, i to kroz forme javnih konkursa, i kroz direktnu saradnju sa zainteresovanim institucijama.

Planom rada za ovu godinu je predviđeno da se izađe u susret opštinama koje su dostavile svoje projekte krajem prošle godine, a čiju realizaciju svesrdno pomažemo u tekućoj.

Oko million i dvesta hiljada je obezbijeđeno lokalnim samoupravama i njihovim preduzaćima. Nažalost, po svemu sudeći samo će polovina tih sredstava biti utrošena, otuda i moj apel opštinama, da ubuće maksimalno koriste resurse koje im pruža Eko-fond.”

O saradnji sa građanima i privredom Boljević je zaključio: “ s ponosom ističemo subvencije koje smo opredijelili privredi i građanima, a koji su sredstva iskoristili u cjelosti.

Osim projekta Solari kojeg realizujemo sa Elektroprivredom Crne Gore mi smo u fazi obrade četiri javna poziva koji su se odnosili na lokalne samouprave i njihova preduzeća, kao i konkurs sa NVO. U najavi su još dva projekta, i to zamjena starih elektro uređaja novim gdje će građani dobiti vaučer od 100 evra za kupovinu novog uređaja, kao i paket mjera privredi čiji će nivo biti dogovoren sa resornim ministarstvima.”

Pomoćnik direktora Eko-fonda Nemanja Peković je istakao oblike saradnje koje ova insitucija ima sa crnogorskim opštinama.
“Kroz saradnju sa Zajednicom opština došli smo do informacija koje bi to projekte opštine radile u 2023. godini, i shodno tome evidentirali smo ih u svom Programu rada. Riječ je o uklanjanju divjlih deponija, nabavci nove opreme, ozelenjavanju javnih površina, zamjeni konvencionalne rasvjete led rasvjetom i energetskoj efikasnosti u objektima lokalnih samouprava.” naglasio je Peković.

Kako rad sa opštinama nije jedini Peković je istakao: “mi se trudimo da projekte koje radimo sagledamo iz više aspekata, naravno primarno ekološkog, do onog održivog i finansijski opravdanog. Upravo jedan takav projekat je u fazi obrade, a to je obrada medicinskog otpada u komunalni gdje Klinički centar CG izdvaja značajna sredstva, a definisanjem postrojenja koje bi bilo u njihovom vlasništvu taj iznos bi bio višestruko smanji, čime bi ostvarili direktnu dobit.

Takođe, moram istaći saradnju sa građanima i privredom koji daju doprinos realizaciji projekata koje sprovodi Eko-fond, ali i sa NVO sektorom, pa otuda i javni konkurs za dodjelu sredstava iz kojeg će vjerujem nastati lijepa saradnja.”

Izvršni direktor Boljević je upoznao novinare i sa komparativnim iskustvima institucija iz okruženja, odnosno zemalja bivše Jugoslavije, koje obavljaju iste, ili slične poslove, gdje je kroz jezik brojeva prikazao kako one imaju veći nivo brige i institucionalne podrške u odnosu na Eko-fond Crne Gore, i pozvao novinare da kroz objektivno i kontinuirano izvještavanje o radu Eko-fonda doprinesu širenju njegove misije i vizije, ali i kreiranju jasnije slike kod građana i predstavnika vlasti u Crnoj Gori o potrebama i značaju ove institucije.